wrya_habib

Cihan University 📚📚Accounting

ببم به سۆفی و له سارایەکدا.. خه و به ڕوخساری خواوه ببینم؟ ئاخۆ له نووریا ئه مشارێته وه.. گوێ ڕائه دێرێ بۆ سه دای شینم؟

Loading...

Private Profile