eshqa_mn

عشقا من مالپەرەکێ وێژەیە

گولەک دەستان دا بوو هەر ما گەش و نە چرمسی ناڤێ وێ کرە "عەشقا من" . "داود کوچەر" . عەشقا خوە بخوینە⬇⬇

Loading...
Mìn . . . . @k1ng0o #k1ng0o
Çavên xo... . . . . @dawd.kucher #dawdkucher
Loading...
Ťoo . . . . @k1ng0o #k1ng0o
. . Xoştivyę Min Xoştivya Min . . . . @k1ng0o #k1ng0o
Ew roja.... . . . . #dawdkucher @dawd.kucher
Dengê te😬 . . . . . @dawd.kucher #dawdkucher
Şvêdî . . . . @dawd.kucher #dawdkucher
Èkèmìn . . . . @k1ng0o #k1ng0o
Ègèr . . . . @dawd.kucher #dawdkucher
Xośtviýa mìn Xośtviýè mìn . . . . . @k1ng0o #k1ng0o
Jì piśtì . . . . @dawd.kucher #dawdkucher
Jì xòdè . . . . @k1ng0o #k1ng0o
Te çèwa dvèt . . . . @k1ng0o #k1ng0o
Bi xeme... . . . . . @dawd.kucher #dawdkucher
Èśan . . . . . @k1ng0o #k1ng0o
😔❤ . . . @k1ng0o #k1ng0o
Lêdanêt dilê xo.. . . . . . @dawd.kucher #dawdkucher
Dema... . . . . Dubareye. . . . #dawdkucher @dawd.kucher
next page →