#death

8,330,656 posts

Loading...
"මරණය කියන අකුරු හතරට මගෙ කිසිම බයක් නෑ .කවුරු මොන විදියෙ චොදනා කළත් මගෙ හර්ධසක්ශිය දන්නවා මන් නිර්දොශයි කියලා.අන්න එ හින්දා මට කිසිම කණගාටුදවක් නැතුව ඔය පෝරකේට නගින්න පුලුවන් . නිතිය යුක්තිය සල්ලිවලට ගන්න පුලුවන් මෙ සමාජයෙ දරුණු අපරාධකාරයො සල්ලි බලයෙන් යහතින් ජිවත් වෙනවා.එ වගෙම අපරාධක් කරනවා ඇස් දෙකෙන් වත් දැක්කෙ නැති අහිංසකයො දුප්පත් කම නිසා ඔය තොන්ඩුවට බෙල්ල දිලා තියනවා.මෙ වැරදී සමාජ ක්‍රමය වෙනස් කරන්න සටන් කරලා මට පෝරකයට යන්න උනාට මගෙ හිතෙ කිසිම වෙදනාවක් නෑ .එ වගෙ අසාධාරණකම් වෙනස් කරන්න අපි උත්සහාගන්න ඔනෙ" #life #death
Loading...
🌫
It’s just something about roses 🌹 I’ve always loved them since I was a kid. ♥️ #roses #beautiful #flowers #fresh #bouquet #dozen #flowerlover #plantlover #earth #green #naturalbeauty #love #death #power 🥀 #like4like #follow4follow #iamahooks 💚
Started on what I hope is eventually a small series of original art pieces. This one is gonna be fun!!
Video Yüklendi Link Bioda New Video Upload Link Bio Gençler Paylaşırsanız Videoyu Sevinirim #fightclub #fight #youtube #youtuber #blood #gun #knife #dead #death #sadist #punch #kickboks #kickboxing #kick
The quote of the day by those who left today "What is marriage but prostitution to one man instead of many?" 다수가 아닌 한 남자에게만 매춘하는 것이 결혼이 아닌가? "Comedy is tragedy that happens to other people." 코미디는 다른 사람에게 일어나는 비극이다. "It is far easier for a woman to lead a blameless life than it is for a man; all she has to do is to avoid sexual intercourse like the plague." 남자들보다 여자들이 떳떳한 삶을 사는 것이 더 쉽다. 여자들이 할 일은 전염병처럼 성관계를 피하는 것 뿐이다. "Nothing is a matter of life and death except life and death." 생사를 제외한 생사의 문제는 없다. Angela Carter (7 May 1940 – 16 February 1992) was an English novelist, short story writer and journalist, known for her feminist, magical realism, and picaresque works. In 2008, The Times ranked Carter tenth in their list of "The 50 greatest British writers since 1945". #receiptdrawings #quotes #today #death #billyonair #billyonstage #staedtlerpigmentliner #staedtlerwaterbrush #montblanc #calligraphy #wikipedia #dongpyeonmael #travelersnotebook #동편마을 #angelacarter #19401992 #englishnovelist #shortstorywriter #journalist #prostitution #onmaninsteadofmany #comedy #tragedy #sexualintercourse #plague
*SNIFFLE* 。 。 。 #memes #benis #chinkennunget #funny #dank #dark #darker #yetdarker #death #bushdid911 #conspiracy #transformers #cykablyat #g1 #spicymemes #dankmemes   #funnymemes #chogwa #succumbtothewhirlingblacknessofeternaloblivion #cryforevatron69 #darksouls #succulent #fresh #thisisntevenajokeanymoremylifeisfallingapartpleasehelp #laughcryemoji #sharaajtheundying #................................................................................................................................................................................................................................................... # Ť̸̡̨̥̺͙̹̲̪̮̖̹̜̤͑̀̐̆̈́̎́͘ͅH̴͙̞̫̮̼̜̲̺̼̘̥̜̺̮̽̈́̽̓͑̀̉Ê̴̹̒̏̑̏̈̔́̀̂̑͝ ̴̥̰͎̞͂̽̓͑̅͘Ą̵̬͇͎̦̉͑͊̾B̸̤̜̼̮͓̫̼̲̯̩̯̪̲̍̓͑͊Y̶̨̟̗̫̩͕̹̙̖̽̓͒͌̊͝ͅS̸̳͇̲͍̩̳̳͈̄̾̈͑͒̓̍͋ͅS̷̛̱̔̊͑̂̃̌͂̀͌̐͘̚͝͝ ̷̙̬̬̘̱̩͙̖́̄̎̇̈́̐͐̓̓͘̕͜͝C̵̤̹͚̝͖͔̻͈͙̜̬̞̣̥̠̒̄Ö̴̹̘́͌̂̈́̀͗̌͗͐̇̊̃̚͝ͅN̶̨̧̢͍̺̪͖͇̗͎̏̈́̄̀̈́͘S̴̛̖̈́͌͗͒̈̉͗̇̾͋̽̚͝͠Ŭ̴̲̠͎̳̺͇͖̱̙̳̘͘M̸̧̰͎̭̲̝͖͙͇̗̫̻͖̈́̌͌̕͘Ė̴̡͈̝̭̤̤̺̺̙̆̂̏̿Ş̷͍̻̬̹̦͇̣͚̐̀̍͌̍͆̎̑͜ ̵̢̖̯͔̝̟̗̹̜̪̂͐̎̓̈́̑̆͜ͅĄ̶̛̛͈̘̦̯͈̩̞̗͂̓͑̎̂̉̅̅̽͐̀Ḽ̴̮̭̺̘̝͛̆͑͗̓̋̂͘ͅL̴̨̤̱̍͘͜
Today marks 3 month since u left us Dad..😥Missing You every day my funny little man with huge personality 😥🙏💜😇 16Nov 2018-16Feb 2019 "You never get over losing someone u love...you just go through it ...." each day grief has a new face..." . . . . #3monthstoday #missingudad #griefing #sadness #death #lovedones #mydadmyhero #loveyoudad #restinpeace #lifeanddeath
Decided to join another one of @angelganev 's #sketchwithangel event. Her name is Lilith and she has quite the tragic backstory . . . I tried to be as quick as possible so that my chances of getting a shout out was higher, but I guess I'll never get it though lol, the others are crazy talented.
🌫
The nation is in its aggression over the horrid incident over the pulwama attack. Its a shame and cowardly piece of a doing by any human race.. may all their souls rest in heaven while their families be stronger ! #pulwama #pulwamaattack #crpf #jawans #death #suicidebomber #terrorism #pulwamaterrorattack #nation #shame #coward #humanrace #hatred #guardians #invasion #lives #vain #blood #motherland #soldiers #martyrs #souls #terrorism #footballagainstterrorism #fightback #justice
🚬🕳️🌿✝️NASTY NIGHT ✝️🌿🕳️🚬 COME CHECK OUT @growinghornsband @terreband @throatsnapper FIRST BAND: 19H30 COME EARLY BEFORE THE PIGS SHUT THIS FILTH DOWN 🔪🐖 #obeytheriff #sludge #filth #death #riffs #nasty #show #gemeen #growinghorns #terre #throatsnapper #black #sewage #toxicwaste
If you guys are getting tired of this story just tell me 😂 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ It had been two years since Liam had ‘suddenly’ died, after they had kissed nonetheless. “Good morning Liam.” Eve talked to the metal door. “Why no, I haven’t been eating lately,” she laughed as if someone was really there. “yes, we should spend the evening talking like always.” She sat in the middle of the room and faced someone who was in her mind. “So how have the other scientists been treating you? Like crap? Maybe I should kill them permanently.” A new scientist walked into her cell. She turned to face them a d growled, “me and Liam don’t want you here.” The scientist smiled. “I’m here to make everything better,” He paused for a second, “My name is Jason, I’ll be filling in for Liam.” Eve lunged to punch him, he grabbed her fist. She broke down and sank to the floor. “Liam isn’t gone, he’s still here,” she had a deranged look on her face, “look he’s right next to me!” She laughed again and then almost immediately started to cry. “Get out, get out, GET OUT!” She kept muttering to herself. “I’m okay Liam,” she smiled at the wall, ‘where Liam was standing.’ She threw her chair at the glass. “LET ME OUT!” It was normal for eve to have such a connection with one person because he was the only kind soul she could remember. Now that they have killed him, it had just sealed their fates. Death. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ #death #fate #writing #writer #crazy #insane #mysanity #stories
You've got to swim, Your eyes get salty, As you dive deep. No clear through water, Muddy bottle, No life jacket, Life is an ocean, You've gotta swim. ~Blackfield. // . . . . . . . . . . #sand #beach #bones #remains #nature #life #ocean #wild #fish #death #end #abstract #patterns
Metal on this day. 16. 2. 1990 je izšel tretji album legendarne zasedbe Death - Spiritual Healing. Pri tem albumu se je Chuck prvič umaknil od gore/horror besedil. Kateri pa je vaš najljubši album/komad omenjenega benda? 👇👇🤘🤘 #death #chuckshuldiner #spiritualhealing #metalonthisday #deathmetal #metal #paranoid #paranoidwebzine
I wanted to tell you the thing, you already knew. yeah! I came that evening. with a ring to propose you to merry, but god damn! all I've now, is a boxful of your ashes to carry, I wanted to hold you hand like never before, and put that ring in your ring finger, just to make it more precious. unaware of the fact, that I'll see you in burning in a box, and the ring I bought to make you mine, I'll see myself donating it memorably, & taking the ashes of your ring finger as memories of mine. I wanted to give you an unexpected proposal, but,all I got is a chance to participate in your last cade.. I can't tell you how bad it hurts, seeing you as burning wax statue, with particals laying still and becoming ashes of my past. I wanted to confess my love, but your ears are ashes, Now, there's a gulf, b/w you and me. maybe you're right next to me watching, I can feel you, but seeing your eyes lightup, knowing what I know, it just can't happen, you've no eyes, even your ears are gone, your senses don't work, and you can't think outside of the box. ...... the box, is all you've now.. god damn!!!! ~chandravardhan(अक्ष) #yqdidi #brokenlove #yourquote #poets #poem #poetsofig #love #heartbreak #broken #death #box #ashes #writersofig #writersofinstagram #deathnote #proposal #noone #loveislove #ithurts #muse
extracted from the first table of the ninja vs zodi turtles. _______________________ #tmnt #leonardo #raffaello #michelangelo #donatello #mickey #don #raf #leo #zodi #battle #death #drawing #artist #inking #manga #tortoise #skull
Danse II
🌫
The strangeness of letting go, We always say it’s difficult It seems the older I get The less arranged it is People are ripped from us in the night We don’t get to say good bye We don’t get to make sure they are ok… The strangeness of letting go we fight so hard every day just to stay … While nothing in this room is permanent … #poetry #writing #art #life #daily #writersofinstagram #literature #death #friendship
The breakfast of champions. Get your snake a bowl of 🐁 today! . Video by: @lika_pxl
Deixe sua legenda nos comentários...
WOW😩... #religion ("#Christianity " n dis case) has got ppl'z way of thinkin' ALL THA WAY eff'd up! Ok, so she's about tha fact dat tha CREATOR gave aDa/"Adam" dominion/power ova tha "Earth" (which wuz created for him to dwell n an take care of). Yes... tha CREATOR created "man" "n hiz image", an dat doesn't mean dat we simply look similar to our aBBa, but one thang dat it means iz dat we were granted tha ability to #ShiftTha Atmosphere & tha energies n EVERYTHING around us wit our words & thoughts alone. Yet there's one MAJOR fact dat she, & most ppl, who try make dis arguement, forget about... "#ThaFallOfMan ", & tha introduction of "#Death "! Tbh w/ her logic you can argue tha same thing about food... "Since we got all this power we need within' us y do we give food as much power as we do!?", but once "death" came n to play it changed tha game & we need assistance when it comes to attainin' & maintainin' said power, be it through food, or otha things n tha world dat tha CREATOR created for us to take care of, enjoy, & utilize. An tha CREATOR also commanded dat n ALL of our gettin' we r to get an ova'standin' of EVERYTHING around us... an utilize tha knowledge & energies of thingz w/o destroyin' 'em! Now don't get it twisted tha one thing dat there iz ONE thing dat we shud have an ova'standin' of yet shud NEVA utilize, an dats tha power dat tha wicked fallen 😇z! & they're "#demonic " offspring attain. We don't need they're assistance to utilize tha "#magic " dat lies within us & around us! . . #melanated #spiritual #conscious #ConsciousCommunity #StayWoke #Melanin #AfricanAmericansAintAfrican #IndigenousPride "#HebrewIsraelite " #Yisrael #YaHSHaRaL #Aboriginal #Indigenous #ParadigmShift "#BlackLivesMatter " #Chakaras #Vibrations #BlackVegans #Revolution #BlackLove #BlackGirlMagic #CantStopWontStop #SpiritualGangsta
"I have called a lot of people living in that area and nobody saw or heard of such killings around them yesterday" _ "El-Rufai should show us the bodies of the 66 people he announced were killed yesterday, because I can say that this is a plot by The Kaduna Governor to stop today's election knowing he will lose" - Prof. Chidi OdinKalu _ @pulsenigeria247 @dinomelaye @channelstelevision @TVCconnect @aatiku @muhammadubuhari @tvcnews_ng @aitonlineng @AIT_Online @wizkidayo @davidoofficial @gossipmillnaija @tiwasavage @tundeednut @realafricanstars @onlyinnigeria @mcgalaxy @bellanaijaonline #news #nigerians #naijaconnect #nigeria #nawedeyhere #tundeednut #instablog #wow #blessingfollowipms #urban #gossip #press #update #naija #asoebi #naijabrandchick #asoebi #9ja #lagosnigeria #lagos #naija #abuja #ph #portharcourt #asoebibella #madeinnigeria #bbnaija #body #death #kaduna #lies
Illustration of Shiva from Final Fantasy Description [EN/PT] : 🇬🇧🇺🇸 A blue skinned female Ice-elemental, sometimes identified as the Ice Queen, that is frequently summoned by Final Fantasy heroes. She is known to be one of the more friendly elements to the heroes. Her signature attack is Diamond Dust, also known as Gem Dust, that hits the opponents like a powerful blizzad. (#horror #art #dark #goth #sad #halloween #sfx #love #gore #scary #aesthetic #grunge #photography #christmas #artist #blood #emo #drawing #creepy #gothic #horrormovies #death #movie #alternative #tumblr #makeup #tattoo #music #darkness #bhfyp )
next page →