#ImInitiative

237 posts

Loading...
Zindgi ki yahie reet hai...haar ke baad hi Jeet hai!! Har naye pal Naya geet hai... Zindgi ki yahie reet hai!! ๐ŸŽฏ๐ŸŽ–๐Ÿ’•๐Ÿ† #inspiringmindsjourney #iminitiative #iminspired
Nothing more beautiful to see your efforts getting paid off!! ๐ŸŽฏ๐Ÿ†๐ŸŒช๐Ÿ’• #inspiringmindsjourney #inspiringminds #iminitiative #iminitiative
Loading...
Masti ki paathshala ๐Ÿ“š๐Ÿ˜Ž๐ŸŒช๐Ÿ’• #Lansdowne #inspiringminds #iminitiative #teamouting #fun #team #mountains #happymoments
Let's share some thoughts๐Ÿ’ญ Be part of this wonderful and inspiring community! ๐Ÿ’ซ๐ŸŽฏ๐Ÿ†๐ŸŽ–๐ŸŒช @iminitiative #inspiringminds #iminspired #iminitiative
In a world full of distractions, one should keep his/her cool to attain mindfulness, otherwise destruction is the next step which is bound to happen!! And one of the best way to achieve mindfulness is through "YOGA"๐ŸŒ„๐Ÿ˜‡ Yoga can be traced back to over 5,000 years ago, the word yoga was first mentioned in the oldest sacred texts, the Rig Veda. Yoga was slowly refined and developed by the Brahmans and Rishis (mystic seers) who documented their practices and beliefs in the Upanishads, a huge work containing over 200 scriptures. The most renowned of the Yogic scriptures is the Bhagavad-Gรฎtรข, composed around 500 B.C.E. The Upanishads took the idea of ritual sacrifice from the Vedas and internalized it, teaching the sacrifice of the ego through self-knowledge, action (karma yoga) and wisdom (jnana yoga). A few centuries after Patanjali, yoga masters created a system of practices designed to rejuvenate the body and prolong life. They rejected the teachings of the ancient Vedas and embraced the physical body as the means to achieve enlightenment. They developed Tantra Yoga, with radical techniques to cleanse the body and mind to break the knots that bind us to our physical existence. This exploration of these physical-spiritual connections and body centered practices led to the creation of what we primarily think of yoga in the West: Hatha Yoga. #internationalyogaday #indianhistory #indianrichpast #bodymindspirithealth #iminitiative #iminspired #inspiringminds
Nothing worth having comes easy!! Here is a short example by our leaders @gulshanmemoria and @samar.nischal . . . #iminitiative #travel #traveldiaries #iminspired
Traveling is best way to gain experience (life experience) where you meet new people, build relations, learn new things and increase your perspective!! Past 10 days travel log!!! #travel #maharashtradiaries #workmode #edupreneur #iminitiative #inspiringmindsjourney
A teacher affects eternity; he can never tell where his influence stops. A glimpse from our recent workshop in PODAR INTERNATIONAL SCHOOL, BARAMATI headed by sir @gulshanmemoria #teacher #workshop #PIS #baramati #inspiringmindsdelhi #inspiringmindsjourney #iminitiative #iminspired #maharashtra #pune #imdiaries #milestone
"I believe in intuitions and inspiration...I sometimes FEEL that I am right. I do not KNOW that I am." - Albert Einstein #intuition #alberteinstein #idea #feel #know #yourself #right . . . #life #inspiration #motivation #careerguidance #iminitiative #trainingworkshop #inspiringmindsdelhi #iminspired
Happy World Environment Day 2018 !!!! Let's do one green good deed today to save the only one home we have. #worldenvironmentday #2k18 #beatplasticpollution #plant #save #tree #pollutedworld #grow #iminitiative #careerguidance #trainingworkshop #iminspired
The things which you can control and that leads you to successful life, you should!! #inspiringminds #motivation #inspiringmindsdelhi #iminitiative #iminspired
The body achieves what the mind believes. Today is going to be a great day. Goals will be smashed and mind will be focused. Yes,I can do this!!! #noon #afternoonmotivation #positiveoutlook #icandothis #youcandothis #wecandothis #quotestoliveby #willdoit #life #inspiration #iminitiative #iminspired #motivation #inspiringminds #careercounselling #trainingworkshop
You are braver than you believe, stronger than you seem, and smarter than you think. -Christopher Robin #knowyouself #believe #brave #strong #smart #identify #caliber #perception #life #inspiration #iminitiative #iminspired #motivation #inspiringminds #careercounselling #trainingworkshop
โ€œI did then what I knew how to do. Now that I know better, I do better.โ€ โ€• Maya Angelou. Inspiring Minds with the team of passionate individuals we always try to assist every student in choosing their career and motivate them to walk on the right path. We recently conducted a career counselling session in Aditya Birla School, Jagdishpur where we focused on providing every small details to the students so that they can achieve their goal. Students showed great interest and attended the workshop with full enthusiasm. Our team is glad that we had this opportunity and we thank the institution for supporting us. #Careerguidance #inspiringmindsdellhi #youngminds #ABPS #iminitiative #iminspired #careercounselling #parentscounselling
You have the power to create, to nature and to transform!!! Happy International Woman's Day #happyinternationalwomensday #2k18 #empoweringwomen #equality #strong #womendeservemore #iminitiative #iminspired
CDS exam provides entry to candidates in various academies like Indian Military Academy, Officers Training Academy, Indian Naval Academy and Indian Air Force Academy giving them a chance to serve their country. For more details check out the blog post! LINK IN BIO #CDS #CDSexam #howtoprepareforCDS #CDSexamdetails #ImInspired #ImInitiative
If youโ€™re someone who has good vocal projection along with ability to express emotionally as well as physically, you have an option to take it to a professional level. You can be an โ€˜ACTORโ€™. Check out the blog and video to know more ! LINK IN BIO #howtobecomeanactor #actorasacareer #actingasaprofession #actorlife #ImInspired #ImInitiative
As a teacher, do you find your students behaving differently or rather weirdly in different situations? Do you find it hard to understand what caused them to behave like that? Or does it make you wonder how you could calm them down? So, here are some ways you can understand the emotional state of your student and help them regulate them, as well as help you manage their behavior in the classroom. LINK IN BIO #emotionalregulation #emotionalregulationforstudents #manageclassroombehavior #studentsbehavior #ImInspired #imInitiative
National Defense Academy (NDA) of India which includes 3 services namely: The Army, The Navy and The Air-force. NDA conducts entrance exam every year so that youth gets the chance to enter into defense sector of India. Check out the blog to know more about the exam, its patter, important dates for this year and examination tips! LINK IN BIO #NDA #NDAexam #NDA2018 #howtoprepareforNDA #ImInspired #ImInitiative
On this Republic Day, when minds are filled with a feeling of patriotism and internet is loaded with patriotic messages, we must shift our focus from feeling to action, moreover we don't need to become an IAS or army officer for showcasing our deeds, but as an individual we can bring change to this wonderful nation, as rightly said by Mahatma Gandhi " Be the change you want to see" Jai hind! #HqppyRepublicDay #jaihind #ImInspired #ImInitiative
If youโ€™re someone who has an inclination towards computers and technology along with good analytical and problem-solving skills, with good observation, you have an option to take it to a professional level. You can be an โ€˜ETHICAL HACKER. Check out the blog and video to know more ! LINK IN BIO #ethicalhacking #ethicalhackingasacreer #ethicalhacker #careerguidanceseries #ImInspired #ImInitiative
Are you the one who is struggling with studentsโ€™ behavioral issues? Or scared that student will pick up wrong points from what you tell them? Well, no doubt that being an influencer, a teacher needs to be very careful about what values they instill in students. They need to be extremely cautious about what they tell them as students are likely to believe them. Few precautions can make a huge difference in moulding their thinking. Check out the blog to know how! LINK IN BIO! #studentsbelieveyou #becareful #ImInspired #ImInitiative
Date for board exams 2018 has been announced and the syllabus seems to be never ending for the students. With whole lot left to do, it becomes hard to cope up and manage all subjects together. Here are some tips that one can use to optimize last monthsโ€™ time to the fullest! LINK IN BIO #howtostudyforboardexamsinonemonth #boardexams #onemonthleft #studytips #ImInspired #ImInitiative
Celebrating unity in diversity, incredible India ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ #happylohri #happybihu #happypongal #happymakarsankranti #happyuttarayan #ImInspired #ImInitiative
If youโ€™re someone who is or have a creative bend along with good interpersonal and hospitality skills,with the ability to hold a responsibility, you have an option to take it to a professional level. You can go for a career in โ€˜HOTEL MANAGEMENTโ€™. Check out blog post and video to find out more about it! LINK IN BIO #Hotelmanagement #hotelmanagementasacareer #careerguidanceseries #ImInspired #Iminitiative
New Year's Day. A fresh start. A new chapter in life waiting to be written. New questions to be asked, embraced, and loved. Answers to be discovered and then lived in this transformative year of delight and self-discovery. Today carve out a quiet interlude for yourself in which to dream, pen in hand. Only dreams give birth to change - make your name in new year with best wishes and guidance from INSPIRING MINDS! ๐ŸŒŸ #newyearnewinspiration #ImInspired #ImInitiative
โ€œEvery child is a different kind of flower and all together make this world a beautiful garden.โ€ It's true, but sometimes when these different variety of students come all together in school or class, it becomes quite a task for a teacher to teach and manage each one of them according to their different pace. There are children who learn slow, while some grasp fast and there are some are who canโ€™t just sit in one place and never keep clam, commonly known as- Hyper active students. To rescue these situation, here are some ways to cope up with Hyper-active students! LINK IN BIO #Hyperactivestudents #Howtocopeupwithhyperactivity #iminspired #Iminitiative
May santa bring lots of love, peace, harmony and cherished memories for you and yours this holiday season. ๐ŸŒฒ๐ŸŒŸ๐ŸŽ†โ˜ƒ๏ธโ„๏ธโ„๏ธ MERRY CHRISTMAS EVERYONE. ๐ŸŽ… #merrychristmas #ImInspired #iminitiative
Few months remaining for board exams, and a lot is left to put into head! With so many formulas, theories, definitions and what not, it surely becomes a task to keep everything intact in the brain. Here are some techniques that can be used to grasp all of these faster without feeling burdened to sit and cram for long hours. LINK IN BIO #studytechniques #learnfaster #easylearning #effectivelearning #Iminspired #Iminitiative
THERE IS MUCH MORE TO LAW THAN JUST BEING A LAWYER IN COURTROOM! If youโ€™re someone who has a practical mind along with good aptitude and reasoning skills, and can negotiate well with people with their strong command over language, you have an option to take it to a professional level. You can make a career in โ€˜LAWโ€™. Check out blog post and video to find out how! LINK IN BIO #Law #Lawasacareer #Differentcareersinlaw #Iminspired #Iminitiative
Self-confidence can take you places and make you reach heights. It is one quality that is very important and much needed in any phase of life. Under-confidence is common problem faced by school students, so here are some hacks that can be used to gain self-confidence and face the world. ~~LINK IN BIO~~ #Selfconfidence #confidenceisthekey #Iminspired #Iminitiative
Every student has a favorite teacher. Surprisingly, this is little related to how well she teaches and more to the bonding she has with her students and how she makes them feel. Best of knowledge can be shared most effectively when there is strong bonding among teachers and students. Check out blog to know how they can be done. ~LINK IN BIO~ #Studentteacherrelationship #Strongbong #effectiveknowledge #Iminspired #Iminitiative
Give a direction to your hardwork. ๐Ÿ’ฎ #goalsetting #setanaim #ImInpired #iminitiative
IITs demand really high score and the examinations are highly competitive, as everybody want the top colleges. Students take years long coaching but still face disappointment many times. Donโ€™t worry,even if you couldnโ€™t score high, there are still many options that you can consider. Have a look! ~~LINK IN BIO~~ #AveragescoreinJEE #Options #ImInspired #iminitiative
next page →