#کاغذیا

1,698 posts

Loading...
یه میکس خیلی خفن👌🤟🌹 ‌ ‌ ‌کپی با ذکر منبع🙏 با تشکر ویژه از @animotionart ‌ ‌پست های قبلی را هم ببینید🙂 ‌ ‌ 👑👑👑👑👑👍😎😎😎😎😎 #رپ #rapکدوم ؟#حصین #حصین_ابلیس #ho3ein #رپ #رپر #رپفارسی #رپ_فارسی #رپ_فارس #محافظین_کهکشان #rapfarsi #rapfars #raphiphop #هیپاپ #هیپ_هاپ #kqz #kaqaz #کاغذ #شایع #hichkas #shayea #yas #ملتفت #بهرام #pishro #bahram #کاغذیا #هیچکس #بهرام_نورایی #گروت
Loading...
be good 😕🙃 think positively😞👎
اسامی ملتفتو ارائه کردند آقای مهران مدیری😂 معلومه مدیری هم کاغذیه😎 ‌ ‌ پست های قبلی را هم ببینید🙂 ‌ ‌ 👑👑👑👑👑👍😎😎😎😎😎 #رپ #rapکدوم ؟#حصین #حصین_ابلیس #ho3ein #رپ #رپر #رپفارسی #رپ_فارسی #رپ_فارس #rap ##modiri #mehran_modiri #rapfarsi #rapfars #مدیری #هیپاپ #هیپ_هاپ #kqz #kaqaz #کاغذ #شایع #hichkas #shayea #yas #ملتفت #مهران_مدیری #pishro #amirkhalvat #کاغذیا #هیچکس
این آهنگ بر اساس اتفاقات روی کلیپ گذاشته شده ، نه آدرنالین ؛ ‌ ‌ پست های قبلی را هم ببینید🙂 ‌ ‌ 👑👑👑👑👑👍😎😎😎😎😎 #رپ #rapکدوم ؟#حصین #حصین_ابلیس #ho3ein #رپ #رپر #رپفارسی #رپ_فارسی #رپ_فارس #rap #rapgod #فوتبال #rapfarsi #rapfars #raphiphop #فوتبالیست #هیپ_هاپ # #kaqaz #کاغذ #شایع #hichkas #shayea #yas #ملتفت #فوتبال_ایران #pishro #amirkhalvat #کاغذیا #هیچکس
منو تو میدونی چیم.... منو توییم دیگه تو تویی منم من دیگه منو توایم دیگه توهمیم. عکسرو قشنگ دقت کن... #حسخوب #دوستی #ارامش #تنهایی #تنهاییم #فکرنکردن_به_هیچ #هیچ چیز ارزش فکر کردنو نداره-اره خودمم شجاع #چاکرا #چاکراها #ماورا #جاذبه #تکامل #کاغذی #کاغذیا #ماهمیم
یه کلیپ خیلی باحال😂👍🏻👌🤟 ‌ ‌ پست های قبلی راهم ببینید🙂 ‌ ‌ 👑👑👑👑👑👍😎😎😎😎😎 #رپ #rapکدوم ؟#حصین #حصین_ابلیس #ho3ein #رپ #رپر #رپفارسی #رپ_فارسی #رپ_فارس #rap #rapgod #love #rapfarsi #rapfars #raphiphop #هیپاپ #هیپ_هاپ #kqz #kaqaz #کاغذ #شایع #hichkas #shayea #yas #ملتفت #sorena #pishro #amirkhalvat #کاغذیا #هیچکس
اکولایزر آهنگ حصین و انکار👌❤ ‌ ‌ پست های قبلی را هم ببینید🙂 ‌ 👑👑👑👑👑👍😎😎😎😎😎 #رپ #rapکدوم ؟#حصین #حصین_ابلیس #ho3ein #رپ #رپر #رپفارسی #رپ_فارسی #رپ_فارس #rap #rapgod #love #rapfarsi #rapfars #raphiphop #هیپاپ #هیپ_هاپ #kqz #kaqaz #کاغذ #شایع #hichkas #shayea #yas #ملتفت #sorena #pishro #amirkhalvat #کاغذیا #هیچکس
رپرهای فارسی در کشتی کج🤟 ‌ ‌ ‌پست های قبلی را هم ببینید🙂 ‌ ‌ ‌👑👑👑👑👑👍😎😎😎😎😎 #رپ #rapکدوم ؟#حصین #حصین_ابلیس #ho3ein #رپ #رپر #رپفارسی #رپ_فارسی #رپ_فارس #rap #rapgod #love #rapfarsi #rapfars #raphiphop #هیپاپ #هیپ_هاپ #kqz #kaqaz #کاغذ #شایع #hichkas #shayea #yas #ملتفت #sorena #pishro #amirkhalvat #کاغذیا #هیچکس
دراز ب دراز روی چمنا پهن... #شایع #تنهایی #رپ #حصین #کاغذیا
حصین در اوردوز3 شرکت نمیکنه😪 ‌ پست های قبلی را هم ببینید🙂 ‌ ‌ 👑👑👑👑👑👍😎😎😎😎😎 #رپ #rapکدوم ؟#حصین #حصین_ابلیس #ho3ein #رپ #رپر #رپفارسی #رپ_فارسی #رپ_فارس #rap #rapgod #love #rapfarsi #rapfars #raphiphop #هیپاپ #هیپ_هاپ #kqz #kaqaz #کاغذ #شایع #hichkas #shayea #yas #ملتفت #sorena #pishro #amirkhalvat #کاغذیا #هیچکس
به جای حصین ، یاس قراره تو اوردوز3 شرکت کنه. شاید این به امید شروع همکاری ها بین یاس و حصین باشه.👌 ‌ ‌‌پست های قبلی را هم ببینید🙂 ‌ ‌ 👑👑👑👑👑👍😎😎😎😎😎 #رپ #rapکدوم ؟#حصین #حصین_ابلیس #ho3ein #رپ #رپر #رپفارسی #رپ_فارسی #رپ_فارس #rap #rapgod #love #rapfarsi #rapfars #raphiphop #هیپاپ #هیپ_هاپ #kqz #kaqaz #کاغذ #شایع #hichkas #shayea #yas #ملتفت #sorena #pishro #amirkhalvat #کاغذیا #هیچکس
next page →