#خزیریوگا

1,107 posts

Loading...
چالش روز دوازدهم این چالش را به سه گونه میتوان انجام داد که ارائه ی یک گونه کافیست یک بار رفت و برگشت برای ارائه کفایت میکند اما میتوانید در منزل به دفعات آن را تکرار کنید #khaziryogachallenge
Loading...
آرامش یعنی:یوگا💙
چالش روز یازدهم (بالانس پا باز) در این چالش هر رفت و برگشت یک دور حساب می شود دوستان شرکت کننده باید ۶ دور متوالی تمرین را انجام دهند کسانی که نمیتوانند یکباره مراحل را انجام دهند میتوانند ۶ دور را به ۲ست ۳ تایی تقسیم کنند تعویض پاها باید به صورت همزمان انجام شود #khaziryogachallenge
چالش روز دهم (قائمه معکوس) قائمه معکوس را باید ۱ دقیقه نگه دارید کسانی که نمیتوانند یکباره چالش را بزنند میتوانند تمرین را به ۲ ست ۳۰ ثانیه و یا ۴ ست ۱۵ ثانیه ای تقسیم کنند #khaziryogachallenge
چالش روز نهم فیلم ارائه شده تنها یک دور از تمرین را نشان میدهند شما میتوانید در صورت توانایی فیزیکی سه دور متوالی و در غیر این صورت سه دور مجزا انجام دهید یعنی در پایان هر دور از حرکت خارج شده و دوباره انجام دهید #khaziryogachallenge
آكرويوگا
چالش روز هشتم (بالانس تک دست) این چالش به دو گونه انجام میشود ارائه ی یک گونه کافی است ۱۲ بار متوالی (هر دست ۶ بار) مراحل را انجام دهید کسانی که قادر نیستند یکباره مراحل را انجام دهند میتوانند آن را به ۲ ست ۶ تایی یا ۳ ست ۴ تایی تقسیم کنند #khaziryogachallenge
حرکت پر طاووس خلاصه بعد از هفته ها تلاش موفق شدم💪 فقط یه کم طاووسش زشته😂 #khaziryoga #yoga #یوگا #خزیریوگا
چالش روز هفتم این چالش به دو گونه انجام می شود هر کدام را ۶ بار انجام دهید کسانی که ۶ بار نمیتوانند انجام دهند تمرین را به ۲ ست ۳ تایی یا ۳ ست ۲ تایی تقسیم کنند در غیر این صورت ۶ بار انجام دهند ارائه ی یکی از دو گونه کافی می باشد #khaziryogachallenge
یوگا و حسِ پرنده بودن 😊
خزیریوگا_گرگان امید جانی شقایق افشاری
next page →