Loading...

כשמגיע הזמן לבקש העלאה במשכורת, זה לרוב כולל אי נוחות ומבוכה, אפילו שמדובר בעניין עסקי לחלוטין. כנשים, העניין אפילו מסובך יותר - לא סתם שריל סנדברג כתבה את "לפרוץ קדימה". אנחנו מכירות את הנושא מקרוב, והעלינו כמה רעיונות שיכולים לעזור בשיחת שכר הבאה. לינק בביו;)

4 months ago 7

28 Likes

7 Comments